โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก
401/180 หมู่ 3 ต.รัญญิก  อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-302928,086-4482308

หน้าแรก >> ภาพบรรยากาศสถานที่ และ กิจกรรม


 

           เครื่องเล่นภาคสนาม  
 เครื่องเล่นภาคสนาม                                                     เครื่องเล่นภาคสนาม    

เครื่องเล่นภาคสนาม           เรือนสมาธิ
                        สนามพักผ่อน                                                               เรือนสมาธิ                                

            
สระว่ายน้ำ                                                                     สระว่ายน้ำ    

 


             
   สนามพักผ่อน                                                         สนามอาชาบำบัด

               

 ร้านออทิสคอฟฟี่                                                         สนามอาชาบำบัด    
 
             
 อาคารสถานที่                                                         อาคารสถานที่    

            
        ร้านออทิสคอฟฟี่                                                              อาคารสถานที่  
         

                
      อาคารสถานที่                                                               อาคารสถานที่      

              
   อาคารสถานที่                                                                อาคารสถานที่  
 

             
     หอพักประจำ                                                             อาคารสถานที่
            
อาชาบำบัด                                                                  อาชาบำบัด

            
อาชาบำบัด                                                                   อาชาบำบัด

            
            กิจกรรมการเข้าแถวและจัดระเบียบ                     ห้องกิจกรรมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่

                  
                       ห้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาแบบสอนแยก                    
ห้องเรียมความพร้อมทักษะวิชาการ                                                                                                    

             
ห้องเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาแบบสอนกลุ่ม                   ห้องเรียมความพร้อมทักษะวิชาการ     
                         

             

ห้องเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาแบบสอนกลุ่ม              กิจกรรมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่